شما اینجا هستید

تب‌های اولیه

Block title
Block content

ملک فروشی(تست)


با قیمت مناسب کنار میاییم
نوع ملک: زمین صنعتی
نوع معامله: فروش
متراژ زمین: 352525متر مربع
متراژ اداری: 3534متر مربع
متراژ سوله: 53453متر مربع
واحد مربوطه: ابراهیم محمودآبادی