شما اینجا هستید

تب‌های اولیه

Block title
Block content

بحرانی به نزدیکی 3ماه آینده 50درصد اشتغال استان را نشانه گرفته است!

 

بحرانی به نزدیکی 3ماه آینده 50درصد اشتغال استان را نشانه گرفته است!

کشور در بحران قرار دارد و این بحران ها شامل تحریم ها ، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سبد خانوار، کرونا و تخصیص درامد های خانوار به حوزه نیاز های ضروری و از دست رفتن 80 درصد بازارها، موانع صادراتی به علت کرونا و تحریم ها و ...  که بسیاری از استان ها در این مسیر توان ایستادگی نخواهند داشت و با توجه به پیش بینی اقتصاد دانان احتمال ریزش 50 درصدی اشتغال وجود خواهد داشت و تنها استان هایی می توانند مقاومت کنند که مردمانشان همبستگی بیشتری داشته باشند.

"خِرید وَر خودمون؛ اَ خودمون"

کرمان نیز از کل کشور جدا نبوده و نیست و تنها راه حل، حمایت از خودمان و تقویت بنیاد های اقتصادیمان است. گام اول "خِرید وَر خودمون؛ اَ خودمون"  یعنی خرید کالاهای مورد نیاز  از درون استان است تا پول از  استان خارج نشود و گام دوم اینکه خرید کالای کرمانی را در اولویت قرار دهیم. خرید کالای کرمانی باعث می شود تولید کننده ما در  وضعیت بد اقتصادی جان دوباره ای یابد و از دور کارخانجات در حال تعطیلی خارج شود و در ادامه باعث رشد و توسعه آن خواهد شد. اکنون حدود50هزار نفر بطور مستقیم در صنایع کوچک و متوسط مشغول به کار هستند و هر شغل مستقیم حدود ۴ شغل غیر مستقیم ایجاد می کند و چرخه اقتصادی درون استانی شکل خواهد گرفت. یعنی کارخانه، برای تولید بیشتر کارگر استخدام می کند. این چرخه در ادامه نیازمند نیروی پخش و بازاریابی خواهد بود و در ادامه مسیر، کالا به فروشگاه ها خواهد رفت. شاغلین در این سیستم هم برای تأمین نیازشان به فروشگاه ها خواهند رفت و این یعنی گردش مالی درون استان که رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت.

نگاهی به استراتژی یزد در زمان بحران

در سال گذشته اگر گذارتان به این استان افتاده باشد انبوه صنایع اطراف جاده و بزرگی شهرک های صنعتی در شهرستان های مختلفش کاملا به چشم می آید. اتفاقی که تا همین ۱5 سال گذشته خبری از آن نبود. چه شد که یزد، یزد کنونی شد؟

جواب سوال؛ مردم و مسئولین است. در بیش از 15 سال گذشته مسئولین یزد در کنار سایر اقدامات دولتی از مردم کمک خواستند و دلایل آن را توضیح دادند. مردم فهمیدند که اگر  از  تولیداتشان حمایت کنند تولید کننده، جان می گیرد و صنعت توسعه می یابد و میزان اشتغال زیادتر می شود و سرمایه گذاری بیشتر توجیه پیدا خواهد کرد. وقتی صنایع بالا دستی رونق بگیرد کسب و کار محلی نیز رونق خواهد گرفت. آنها متوجه این موضوع شدند که صنعتگرانشان جزئی از خانواده بزرگ یزدی ها هستند که برای آبادی استانشان  تلاش می کنند. همین استراتژی توانست در زمان بحران اقتصادی کشور در بین سال های 90 تا 92 که همراه با تحریم شدید، کاهش شدید پول ملی و واردات بی رویه اجناس چینی روبرو بود یزد  نه تنها توانست بحران را سپری کند بلکه با 100 درصد رشد صنایع کوچک را نیز بدست آورد.

و اما در پایان...

اول اینکه ما هر چه سریع تر رشد کنیم، توان رقابتمان با سایر استان ها بیشتر خواهد شد. اگر ما به حمایت از خود روی آوریم آن چنان قدرتمند خواهیم شد که سرمایه گذاران از دیگر استان ها نیز علاقمند به سرمایه گذاری در استان کرمان خواهند شد البته اکنون اولویت ما دوام اوردن در این بحران و جلوگیری از تعدیل نیروهای عظیم خواهد بود. پس زودتر دست به کار شویم.

دوم اینکه لازم است مسئولین شرایط را بحرانی تلقی نمایند و قدم های جدی در این زمینه بردارند. لازم است ابتدا نیازهای  ادارات خود را از درون استان تهیه نمایند. کارپردازان را ملزم به خرید کالای کرمانی کنند و در این مسیر با مردم همراه شوند این بحران به نزدیکی کمتر از 3ماه آینده است.

بحرانی به نزدیکی 3ماه آینده 50درصد اشتغال استان را نشانه گرفته است!

دیدگاه‌ها